พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
  |  
 

พลังชีวิต

หลัก 5 พอ

การบูชาพระรัตนตรัย

ทำไมถึงต้องศึกษาพระพุทธศาสนา

สุขโลกีย์มีเพียงชั่วคราว

ธรรมบรรยาย เเละ  วัดธัมมโร

ไม่ลิงโลดหดหู่เพราะรู้เท่า "โลกธรรม"

 


คำสอนของพระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน 

คนเก่งมีมากที่หายากคือคนดี 


บัญญัติชีวิตล้วน      หลายนัย

ชีวิตสูงต่ำใคร   ขีดขั้น

ธรรมสถิตยังดวงใจ  หากบ่ง เองนา

ศาสตร์เเห่งกรรมเผยฉะนั้น  เมื่อได้งบดุล

 

 เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้ 

อาศัยอยู่ในโลกทั้งทีต้องเอาดีฝากไว้ 

จะจากโลกนี้ทั้งทีเอาดีติดไปด้วย

 

สุขโลกีย์เป็นของชั่วคราว  สุขยืนยาวคือปรโลก


มาดีเพราะมีทุน   อยู่ดีเพราะมีคุณ  ไปดีเพราะมีบุญ

 

หลวงปู่สอนว่าการทำลายจิตใจคนเป็นบาปเหลือหลาย

การให้กำลังใจคนเป็นกุศลมหาศาล

ไม่มีใครช่วยให้เราพ้นเกิดตายได้
จะต้องใช้วิชาพระ ละเกิดตายด้วยตนเอง

มีพระเครื่องแขวนที่คอก็ดี
แต่ก็ควรมีพระรัตนตรัยแขวนที่ใจคุณด้วย


เมื่อน้ำขุ่นมัว ไม่ใส คุณย่อมแลไม่เห็นกรวดทราย หอย ปู ปลา
ฉันใดเมื่อจิตคุณขุ่นมัว คุณย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนฉันนั้น


สำรวมมือ สำรวมขา สำรวมจิต สำรวมตา
หลับตาแต่ไม่ลืมตัว ดีกว่าลืมตาแล้วลืมตัว

พัฒนาสิ่งใดไร้ค่า ถ้าไม่พัฒนาจิตไปด้วย

ผู้ที่ชอบให้ย่อมเป็นเจ้าหนี้ ผู้ที่ชอบขอย่อมเป็นลูกหนี้
ผู้ที่เอื้อเฟื้อคือผู้มั่งมี ผู้ที่ตะหนี่คือผู้ยากจน

อยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลก
อยากพ้นโศกให้วางสุขในเสน่หา
จะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงต่ำก็อยู่ที่ทำตัว

คนวิ่ง เห็นอะไรไม่ชัดเจน
จิตวุ่นวาย รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง
จิตหยุดวุ่นวาย จิตจึงเห็น
จิตใสเย็น จึงเกิดญาณทัศนะ

สมัยนี้ผู้ทรงความรู้มีมาก
ที่หาได้ยากคือผู้ทรงธรรม

จิตคนเราเหมือนลิง นิ่งไม่ได้
คุมจิตไว้จะได้สมอารมณ์หวัง

 สำรวมตาระวังปากรู้จักฟัง
จิตคอยยั้งเพ่งกรรมฐานงานสำคัญ

การภาวนาแม้เหนื่อยยาก
ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย
คืออมตสุขสิ้นทุกข์ใจ

 อยู่ที่ไหน ไปที่ใด นั้นไม่แน่
ขอเพียงแค่ ทำแต่ดี มีจิตใส
อยู่ก็ดี ไปก็ดี ไม่มีภัย
จงตั้งใจ ไว้อย่างนี้ มีแต่คุณ

 การสังวรเป็นอาภรณ์ของสมณะ
สัมมาคารวะเป็นอาภรณ์ของคฤหัสถ์

 ปฏิสนธิ จุติ มีกำหนด
อย่ากำสรด ถึงคราว ก้าวออกหนอ
ดีไว้พอ ก่อให้ ไปสุคะโต
อย่าไปโง่ ยึดมั่น การผันแปร

 แก่แต่หวาน ด้วยการ ไม่ประมาท
เจ็บป่วยอาจ บำราศง่าย เมื่อใจแข็ง
ตายเป็นตาย ไม่หวั่น มั่นบุญแรง
พรากจากแหล่ง แห่งใด ย่อมไปดี

 อันสังขาร ร่างกาย นั้นไม่เที่ยง
สุดบ่ายเบี่ยง บั้นปลาย ต้องตายหนอ
จงทำดี แต่วันนี้ อย่ารีรอ
รู้จักพอ ก่อสุข ทุกสถานเอย


 

 

 

 


 

Online : 1 Visits : 690 Today : 79 Pagesview : 2,524

Online: 8 Visits: 9,611,534 Today: 137 PageView/Month: 30,150