พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
  |  
 

สุขโลกีย์มีเพียงชั่วคราว ถ้ามุ่ีงความสุขยืนยาว ต้องปฏิบัติธรรม เหตุผลก็เพราะว่า

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นที่อาศัยชั่วคราว  ที่อยู่ยืนยาว คือ ปรโลกต่างหาก

โลกีย์ทรัพย์ กล่าวคือ รูป รส เสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็พึ่งได้เพียงชั่วคราว  สิ่งที่จะใช้ยืนยาวคือ

อริยทรัพย์ อันได้เเก่ศรัทธา  ศีล หิริ โอตัปปะ พหุสัจจะ จาคะ เเละ ปัญญาในทางธรรมสำคัญกว่


Online: 3 Visits: 9,193,205 Today: 860 PageView/Month: 31,685